https://www.tron.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/734227nambr_uan.jpglink
https://www.tron.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/611653nambr_tu.jpglink

PostHeaderIcon Komercijalni programski paketi

Osnovna delatnost naše kompanije je izrada i distribucija aplikativnog softvera iz oblasti poslovnih aplikacija za proizvodnju i finansijsko poslovanje.

Takođe radimo i na projektima proizašlim iz specifičnih zahteva naših komintenata.
Koji od ovih pristupa zadovoljava potrebe korisnika je stvar profesionalne procene odgovarajućih stručnjaka. Naša dužnost je da, znajući trenutne i potencijalne mogućnosti naših programskih paketa, diskretno usmerimo zainteresovanu stranku ka optimalnom izboru.
Ukratko ćemo vam predstaviti naš paket programa koji je namenjen malim i srednjim proizvodnim i uslužnim firmama na veliko i malo.
 

 

Ova poslovna aplikacija se sastoji iz sledećih modula :


- GLAVNA KNJIGA :

  • sadrži rad sa komintentima ( kupcima i dobavljačima ), rad sa kontnim planom kao i potrebna finansijska knjiženja. Ovaj modul sadrži i sve neophodne izveštaje ( kartice komintenata i konta, IOS, bruto stanje itd.).

- ROBNO KNJIGOVODSTVO :

  • sadrži rad sa matičnim podacima o robi, izradu i pregled kalkulacija i njihovo automatsko rasknjižavanje kao i knjiženje ostalih robnih promena. I ovaj modul sadrži i sve neophodne izveštaje vezane za robu ( robne kartice i lager listu robe ).

- FAKTURISANJE :

  • sadrži unos i štampu faktura sa automatskim rasknjižavanjem u glavnu knjigu i neophodne izveštaje ( specifikacije faktura, dnevnik faktura, pretraživanje itd ).

- OSNOVNA SREDSTVA :

  • sadrži rad sa matičnim podacima sa osnovnim sredstvima kao i obračun amortizacije i revalorizacije.

- PLATE :

  • sadrži obračun plata prema najnovijem zakonu ( bruto zarade ), automatsko vođenje kredita i doprinosa kao i štampu potrebnih obrazaca i izveštaja.

Program smo uradili tako da se podjednako dobro izvršava na svim generacijama PC računara a sam rad sa programom je veoma jednostavan zato što se svaki pojedinačni dokument unosi samo jednom dok se sva ostala rasknjižavanja vrše automatski po svim modulima.